عضویت در خبرنامه

کارگاه کاربرد کلینیکی لیزر دیود در دندانپزشکییکشنبه ، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
منبع :

کارگاه کاربرد کلینیکی لیزر دیود در دندانپزشکی در  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۲/۲۹ در سالن ۴ اجلاس سران در کنگره انجمن ایران برگزار می شود.

بازگشت